Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SPOLEČNOST STP GROUP, s.r.o.

Firma byla založená v březnu 2019, jako přirozený nástupce OSVČ Ing. Libora Žídka v oblasti poskytování služeb souvisejících s technickým poradenstvím ve stavebnictví a prováděním diagnostiky staveb. Společnost STP Group, s.r.o. zákazníkům nabízí bohaté zkušenosti, získané během 16 let působení v Laboratoři stavebních hmot, VŠB-TUO.

Provádíme a zajišťujeme stavebně technické průzkumy, zpracování odborných posudků a návrhů sanačních opatření železobetonových nebo zděných objektů. Zákazníkům jsme schopni také poskytnout další vzdělávání ve stavebnictví prostřednictvím praktických kurzů. K průzkumům používáme nejnovější a nejmodernější zkušební zařízení.

NABÍZÍME VÁM TYTO SLUŽBY

DIAGNOSTIKA STAVEB A NÁVRHY SANACÍ

U průzkumu objektu preferujeme provedení jeho základní vizuální prohlídky, s následným individuálním návrhem zkušebních metod a postupů, které vedou k objektivnímu vyhodnocení stavu objektu. Ve zprávě z diagnostiky jsou podrobně identifikovány vady a poruchy stavebních konstrukcí, a to včetně jejich materiálové charakteristiky. Výsledky z takto zpracovaného stavebně technického průzkumu následně umožňují provést korektní statický přepočet konstrukce nebo navrhnout sanační opatření, které bude funkční a hospodárné.

NABÍZENÉ ČINNOSTI:

 • Komplexní stavebně technické průzkumy.
 • Zjištění způsobu založení objektů pomocí kopaných sond nebo jádrových vývrtů.
 • Zjištění skutečných charakteristických vlastností materiálů stavebních konstrukcí pomocí vhodných zkušebních metod.
 • Stanovení pevnosti betonu v tlaku, jeho objemové hmotnosti, homogenity, dynamického modulu pružnosti, karbonatace.
 • Ověření základních parametrů betonářské výztuže (druh, průměr, krytí, pozice, typ korozního napadení, příp. kvantifikace korozních úbytků) pomocí nedestruktivních a destruktivních metod.
 • Ověření souvrství podlah, příček, stropních a střešních konstrukcí, obvodových plášťů, dimenzí nosných prvků pomocí sekaných i vrtaných sond.
 • Prohlídky stropních konstrukcí, ověření rozměrů nosných prvků, endoskopické prohlídky dutin (např. železobetonové stropy, kombinované stropy – Hurdis…).
 • Prohlídky dřevěných konstrukcí, mykologický průzkum, zjištění rozsahu poškození, zbytkových průřezů, návrhy opatření.
 • Zjištění přítomnosti azbestu v materiálech zabudovaných v objektu.
 • Posouzení a sledování pohybu trhlin v objektu.
 • Pasportizace objektů, celková prohlídka objektu se zaměřením na vady a poruchy, zjištění jejich příčin a návrhy opatření.
 • Prohlídky objektů před jejich zateplením – ověření kvality podkladu.
 • Průzkumy vlhkosti zdiva, zjištění jeho zasolení, příčin zavlhání, návrhy nejvhodnějších metod sanace.
 • Prohlídky a průzkumy objektů před jejich nákupem.
 • Průzkumy staveb v kontaktu s vodou (kanalizace, čistírny odpadních vod, vodojemy…).
 • Průzkumy mostních konstrukcí a opěrných stěn.
 • Průzkumy betonových, zděných a železobetonových objektů.
 • Průzkumy konstrukcí po požárech a záplavách.
 • Kontrola provedených sanačních prací.

JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Provádíme vrtání otvorů a prostupů stavebními konstrukcemi. Využíváme nejmodernější vrtací soupravy HILTI. Jádrové korunky jsou při vrtání převážně chlazeny vodou, která současně z otvoru vynáší prořezaný materiál.

Průměr jádrového vrtání provádíme v rozsahu od 25 do 500 mm a v délce až 1 600 mm.

Specialisté na stavebně technické průzkumy

UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

KONTAKTUJTE NÁS

+420 608 700 780 · info@stpgroup.cz

STP Group, s.r.o.
Švabinského 1749/19 702 00 Ostrava 2

Tel.: +420 555 501 200
E-mail: info@stpgroup.cz

IČ: 07980191, DIČ: CZ07980191

Ing. Libor Žídek
jednatel / technický ředitel

Tel.: +420 608 700 780
E-mail: libor.zidek@stpgroup.cz

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
© 2019 Copyright - STP Group, s.r.o.