REALIZOVANÉ PROJEKTY

Projekt „Kreativní vouchery“

Informace o projektu:

Naše společnost je příjemcem dotace ve výzvě Kreativní vouchery – číslo projektu 0380001316. Předmětem projektu je návrh reklamních předmětů a jejich obrandování, návrh polepů firemních vozů, návrh vzhledu pracovního oblečení, návrh PPC reklamy. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.